PPJ:n päivitetyt koronaohjeet 28.12.2021-17.1.2022

Sisätiloja koskevat rajoitukset (mm. Jätkäsaaren- ja Erkkeri-halli)

  • Ohjattu harrastus-, kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminta on sallittu 2004-syntyneille ja sitä nuoremmille. Tätä vanhemmat saavat harjoitella 11.1.2022 alkaen.
  • Omatoimiharjoittelu on kielletty.
  • Toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
  • Kaikkia yli 12-vuotiaita suositellaan käyttämään maskia sisäliikuntatiloissa muulloin kuin itse liikuntasuorituksen aikana.
  • Yleisö harjoituksissa ja otteluissa on kielletty.
  • 2015-2016 syntyneiden joukkueilla sallitaan 4 huoltajaa/joukkue. Tätä vanhempien joukkueilla saattajat jäävät hallin ulkopuolelle.
  • Liikuntatiloihin saa siirtyä 15 minuuttia ennen vuoron alkua. Hallista on poistuttava 15 minuutin kuluessa oman vuoron päättymisestä.
  • Tarpeettomia lähikontakteja tulee välttää, esim. varusteet tulee vaihtaa riittävin etäisyyksin, eikä kättelyitä suositella.
  • Vanhempainillat ja muut kokoukset toteutetaan vain etäyhteydellä.

AVI:n tiedote 23.12.2021 https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69928572