Pallo-Pojat Juniorit ry:n sääntömääräinen syyskokous

  • 24.11.2020 from 20.00 – 21.00

Pallo-Pojat Juniorit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 24.11.2020 klo 20:00 alkaen.

Kokouspaikkana toimii Ravintola Loru (Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki).
Kokous on avoin kaikille seuran jäsenille ja vanhemmille.

Covid-19 pandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi toivomme, että kokoukseen osallistujat ilmoittautuvat etukäteen myClubin kautta tai sähköpostitse toimisto@ppj.fi.

Kokouksessa on etäkuunteluyhteys Microsoft Teamsin kautta. Päätöksentekoon voi osallistua vain paikan päällä.
Microsoft Teamsin liittymislinkki:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzI5NzJhMDctMjM1Mi00MmZiLThjZjQtNDgzYThjMGE0ZmY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22353405ea-ae2a-44e8-bdd8-0e4ceacaf87c%22%2c%22Oid%22%3a%2269d8ade4-b0a2-4d6b-9c77-9c62ba458cc6%22%7d

Tervetuloa!