PPJ Varustevastaavien koulutus

  • 13.4.2022 from 18.00 – 19.00

Koulutuksessa käydään läpi mm.
* Varustevastaavien tehtävät
* Valmentajien varustehankinnat

Koulutuksessa perehdytetään uusia varustevastaavia ja kerrataan vanhoja käytänteitä.

Tilaisuudessa on mahdollista esittää kysymyksiä Timolle, joka toimii hallituksen puolelta varustevastaavien yhteyshenkilönä ja hoitaa varustekumppanuuksia.

Tilaisuuteen voi osallistua joko paikan päällä PPJ:n Toimistolla tai Teams-etäyhteydellä