PPJ Varustevastaavien koulutus

  • 6.5.2021 from 19.00 – 20.00

PPJ Joukkueiden varustevastaavien koulutus

Koulutuksessa käydään läpi mm.
* Varustevastaavien tehtävät
* Uudet käytänteet
* Valmentajien varustehankinnat

Toivottavaa olisi, että jokaisesta joukkueesta pääsisi edustaja tilaisuuteen (tarvittaessa voi olla myös joku muu kuin varustevastaava). Koulutuksessa perehdytetään uusia varustevastaavia sekä käydään kevään aikana muuttuneita käytänteitä läpi.

Tilaisuudessa on mahdollista esittää myös kysymyksiä Timolle, joka toimii hallituksen puolelta varustevastaavien yhteyshenkilönä ja hoitaa varustekumppanuuksia.