PPJ:n sääntömääräinen kevätkokous 2022

  • 11.5.2022 from 19.00 – 21.00

Pallo-Pojat Juniorit ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 11.5.2022 klo 20:00 alkaen.

Kokous on avoin kaikille seuran jäsenille ja vanhemmille.

Kokouksessa on etäkuunteluyhteys Microsoft Teamsin kautta. Päätöksentekoon voi osallistua vain paikan päällä.

Kokouksen linkki:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY5OGFmNWEtYTQ3Zi00ZWYzLWEwMDItMjNlNzI4MWNmNGZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22353405ea-ae2a-44e8-bdd8-0e4ceacaf87c%22%2c%22Oid%22%3a%2269d8ade4-b0a2-4d6b-9c77-9c62ba458cc6%22%7d

Tervetuloa!