PPJ:n sääntömääräinen syyskokous

  • 13.12.2022 from 19.30 – 21.00

Pallo-Pojat Juniorit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 13.12.2022 klo 19:30 alkaen.

Kokouspaikkana toimii PPJ:n Toimisto (Hyväntoivonkatu 6).
Kokous on avoin kaikille seuran jäsenille ja vanhemmille.

Kokouksessa on etäkuunteluyhteys Microsoft Teamsin kautta. Päätöksentekoon voi osallistua vain paikan päällä.
Microsoft Teamsin liittymislinkki

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTVkYWNhYzAtOTg5Zi00MjdhLTkxZGMtZjUyMGI2NGNjNjM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22353405ea-ae2a-44e8-bdd8-0e4ceacaf87c%22%2c%22Oid%22%3a%2269d8ade4-b0a2-4d6b-9c77-9c62ba458cc6%22%7d