PPJ:n sääntömääräinen syyskokous

  • 7.12.2021 from 20.00 – 22.00

Pallo-Pojat Juniorit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 7.12.2021 klo 20:00 alkaen.

Kokouspaikkana toimii Ravintola Casa Mare (Gyldenintie 6).
Kokous on avoin kaikille seuran jäsenille ja vanhemmille.

Kokouksessa on etäkuunteluyhteys Microsoft Teamsin kautta. Päätöksentekoon voi osallistua vain paikan päällä.
Microsoft Teamsin liittymislinkki
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTIyNjFkMWMtNzRmMy00OWY3LWJlODAtMjcyN2M2MDJiNjYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22353405ea-ae2a-44e8-bdd8-0e4ceacaf87c%22%2c%22Oid%22%3a%2269d8ade4-b0a2-4d6b-9c77-9c62ba458cc6%22%7d
Tervetuloa!