PPJ:n Sääntömääräinen kevätkokous 2024

  • 29.5.2024 kl 19.30 – 21.00

Pallo-Pojat Juniorit ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 29.5.2024 klo 19:30 alkaen PPJ:n toimistolla, Hyväntoivonkatu 6, 00220 Helsinki.

Kokous on avoin kaikille seuran jäsenille ja vanhemmille.

Kokouksessa on etäkuunteluyhteys Microsoft Teamsin kautta. Päätöksentekoon voi osallistua vain paikan päällä.

Kokouksen linkki:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTljODQwOTQtOTRhMi00NzRjLTgxNDItM2Q4NGRjOGE4ZjRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22353405ea-ae2a-44e8-bdd8-0e4ceacaf87c%22%2c%22Oid%22%3a%2269d8ade4-b0a2-4d6b-9c77-9c62ba458cc6%22%7d

Tervetuloa!