PPJ Fotbollsskolor

PPJ ordanar fotbollsskolor för barn under skolloven. De som drar skolorna är tränare och intruktörer som är utbildade av PPJ.

Under koronapandemin håller vi grupperna små och följer myndigheternas officiella riktlinjerna.

Sommarens fotbollsskolor 2022.

PPJ ordnar fotbollsskolor i juni, på Busholmen, Drumsö, Eira och Tölö. Fotbollsskolorna riktas till 4-11 åriga pojkar och flickor.

Under fotbollsskolorna övar och tränar vi grundteknik och spelar småspel. För barn som deltar i heldagsläger, så ordnas utöver fotbollen även andra aktiviteter under eftermiddagen. Både nya spelare och ”erfarna” PPJ-spelare är välkomna att delta. Spelarna delas in i passliga ålders- och nivågrupper. De som drar skolorna är tränare och intruktörer som är utbildade av PPJ.

Pris

  • Halvdagsläger (kl 9.00 – 12.00) kostar 90 euro. I priset ingår: Skjorta, boll och försäkring.
  • Heldagsläger (kl 9:00 – 15:00) kostar 225 euro. I priset ingår: Skjorta, boll, försäkring samt en varm lunch.

PPJ SOMMARENS FOTBOLLSSKOLOR:


Drumsö 6.6 – 10.6.2022 (Måndag – Fredag)
kl 9.00 -12.00 Drumsö idrottsplan (Pyrkkä) Pris 90-,
Anmälan-> https://ppj.myclub.fi/flow/courses/3909950

kl 9.00-15.00 Drumsö idrottspark (Pyrkkä) Pris 225-,
Anmälan-> https://ppj.myclub.fi/flow/courses/3909956

Eira 6.6 – 10.6.2022 (Måndag – Fredag)
kl 9.00-12.00 Smedsplan (Seppäri) Pris 90-,
Anmälan-> https://ppj.myclub.fi/flow/courses/3909988

kl 9.00 – 15.00 Smedsplan (Seppäri) Pris 225-,
Anmälan-> https://ppj.myclub.fi/flow/courses/3909991


Busholmen 6.6 – 10.6.2022 (Måndag – Fredag)
kl 9.00 – 12.00 Busholmens konstgräs. Pris 90 euro.
Anmälan-> https://ppj.myclub.fi/flow/courses/3910278

kl 9.00 – 15.00 Busholmens konstgräs Pris 225-,
Anmälan-> https://ppj.myclub.fi/flow/courses/3910279

TÖLÖ 13.6 – 17.6 (måndag – fredag)
klo 9.00 – 12.00 Väinämöinens fotbollsplan Pris 90-,
Anmälan-> https://ppj.myclub.fi/flow/courses/3910835

klo 9.00 – 15.00 Väinämöinens fotbollsplan Pris 225-,
Anmälan-> https://ppj.myclub.fi/flow/courses/3910838

OBS Om man deltar två på varandra efterföljande veckor, på heldagsläger, så kostar den andra veckan 100 euro
(innehåller inte boll eller skjorta).

Tillägsuppgifer och frågor

Axel Orrström, ansvarig tränare
tel. 050 378 2939
akke@ppj.fi