PPJ Jäsenkyselyn tulokset

PPJ:n jäsenkysely toteutettiin huhtikuussa myClubin kautta jäsenistölle. 241 vastaajaa vastasi kyselyyn, jossa kartoitettiin tyytyväisyyttä oman joukkueen sekä seuran toimintaan yleisesti sekä koronavuoden aikana. Kyselyn tuloksia tullaan käsittelemään mm. seuran strategiapäivässä. Yhteenveto kyselyn tuloksista löytyy täältä.