Olosuhdemaksu

Olosuhdemaksulla katetaan kasvavan seuran olosuhteista koituvia maksuja.

PPJ:n syyskokouksessa 2012 päätettiin periä kaikilta jäseniltä olosuhdemaksu 100 euroa rahoittamaan mm. PPJ:n Väiskin ja Hernesaaren kenttähankkeita.

Jotta jäsenet olisivat tasa-arvoisessa asemassa on seuran syyskokouksessa sen jälkeen vuosittain päätetty, että olosuhdemaksu veloitetaan niiltä, jotka eivät sitä vielä ole maksaneet. Olosuhdemaksu on 100 € / jäsen ja se on kertaluonteinen. Jos jäsen on maksanut olosuhdemaksun pelaajauran alussa, se on voimassa, vaikka hän pitäisi tauon ja palaisi takaisin seuraan.

Aloitimme olosuhdemaksukäytännön vuonna 2013 ja silloin se kerättiin kaikilta jäseniltä. Tämän jälkeen olosuhdemaksu on kerätty kaikilta seuraan liittyviltä jäseniltä, kuitenkin niin, että aloittavalta ikäluokalta maksu kerätään aikaisintaan noin vuosi joukkueiden perustamisen jälkeen.