PPJ:n sääntömääräinen kevätkokous 30.3.2021 klo 20

Pallo-Pojat Juniorit ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 30.3.2021 klo 20:00 Microsoft Teamsin välityksellä.

Covid- 19 pandemian ja viranomaisten määräysten vuoksi, kokous pidetään etänä.

Kokouksen linkki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWI5NWUwNzYtMDUxZC00OWZiLTlkOTMtMjUyOWFiYTk2Njg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22353405ea-ae2a-44e8-bdd8-0e4ceacaf87c%22%2c%22Oid%22%3a%2269d8ade4-b0a2-4d6b-9c77-9c62ba458cc6%22%7d

Tervetuloa!