PPJ on mukana osoittamassa tukensa palloliiton uudistusprosessille

Yhdessä kahdenkymmenenyhden muun helsinkiläisen jalkapalloseiran kanssa PPJ on mukana osoittamassa tukensa suomalaisen jalkapallon hallintomallin uudistusprosessille. Koemme jalkapallon rakenteiden ja toiminnan kehittämisen tärkeäksi ja siksi olemme allekirjoittaneet yhteisen positiivisen kannanoton.

Vetoomuksessa mainittujen asioiden lisäksi PPJ kokee tärkeäksi että uudistusprosessissa huomioidaan helsinkiläisseurojen tapaamisessa nostetut kysymykset.

• Miten uudistus vaikuttaa eri(laisiin) seuroihin?
• Päätyvätkö helsinkiläiset seurat rahoittamaan muun Suomen toimintaa?
• Miten vapautuvat resurssit ja hyvä jaetaan eri(laisille) seuroille?
• Tulevatko vapautuvat resurssit aidosti näkymään kentällä ja seurojen arjessa?
• Onko hallinnosta ja muista tukitoiminnoista vapautuvat resurssit muuntokoulutettavissa uusiin tehtäviin?
• Miten alue eroaa toiminnallisesti piiristä?
• Onko ehdotettu hallintomalli edelleen liian raskas, esim. mikä on alueparlamentin lisäarvo / rooli?
• Miten varmistetaan, että tavoitetila toteutuu ihan aidosti?
• Miten uudistus onnistutaan kommunikoimaan seuroille

 

Helsinkiläisseurojen vetoomus

HELSINKILÄISET SEURAT UUDISTUSPROSESSIN TUKENA

Helsinkiläiset jalkapalloseurat olivat koolla 27.9.2017 keskustelemassa suomalaisen jalkapallon toiminnan ja rakenteiden kehittämisestä sekä tähän liittyvästä Seurojen Palloliitto -kehityshankkeesta.

Seurojen näkemys on, että jalkapallon toiminta- ja hallintomallia tulee uudistaa suomalaisen jalkapallon eteenpäin viemiseksi. Seurat uskovat, että yhdistämällä Palloliiton keskustoimiston ja piirien resurssit yhteen yhtenäiseen organisaatioon, voidaan hallintoa ja muita tukitoimintoja tehostaa, ja näin vapautuvia resursseja kohdistaa kentälle pelaajien ja seurojen palvelemiseksi. Myös toiminnan laadun uskotaan paranevan keskitetysti johdettujen toimintojen ja yhden luukun periaatteella toimivan palveluorganisaation myötä, painottaen alueellisia erityispiirteitä ja erilaisten seurojen toisistaan poikkeavia tarpeita.

Allekirjoittaneet seurat haluavat antaa tukensa uudistusprosessille, jonka uskotaan hyödyttävän kaikkia helsinkiläisiä ja suomalaisia seuroja. Työ odotetaan vietävän päätökseen ammattimaisesti ja huolellisesti, ymmärtäen muutosten konkreettiset hyödyt ja vaikutukset pelaajien arkeen ja seurojen toimintaan.

Tiedotteen allekirjoittaneet seurat:
FC Kiffen (132 lisenssipelaajaa)
FC Kontu (1 129)
FC POHU (715)
FC Viikingit (672)
Helsingin Jalkapalloklubi (2 849)
Helsingin Palloseura (1045)
Helsingin Ponnistus (354)
HIFK Soccer (682)
IF Gnistan (837)
Käpylän Pallo (826)
Laajasalon Palloseura (678)
Malmin Palloseura (1094)
Pajamäen Pallo-Veikot (245)
Pallo-Pojat Juniorit (1 209)
Pitäjänmäen Tarmo (293)
PK-35 (697)
Puistolan Urheilijat (573)
Puotinkylän Valtti (920)
SAPA (302)
Suurmetsän Urheilijat (101)
Toukolan Teräs (188)
Yhteensä 15 541 lisenssipelaajaa (31.12.2016 listausten mukaisesti)