Suunnittele Väiskin koppien väritys uusiksi – lähetä oma ehdotuksesi 15.5. mennessä

Tausta: Väiskin kopit kaipaavat väriä.
Tavoite: Saada ideoita miten kopit voitaisiin elävöittää.
Suunnitteluaika: Alkaa 30.4 ja päättyy 15.5.2019. Tulokset julkistetaan 31.5.2019 mennessä.
Osallistuminen: Suunnittelukilpailu on avoin kaikille. Kilpailuun voi osallistua yksin tai ryhmässä.
Käyttö- ja tekijänoikeus: Tekijänoikeus on ehdotuksen tekijällä/tekijöillä. Ehdotuksen tekijä vakuuttaa, ettei ehdotus loukkaa muiden oikeuksia, eikä ole suora jäljennös.
Kilpailuun osallistumalla kilpailija tai kilpailijat luovuttavat kilpailun järjestäjille oikeuden vastikkeetta esittää ja esitellä kilpailutöitä.
Tehtävä: Suunnittele paperille tai tietokoneella Väiskin koppien (ns. julkiset kaksi koppia) värimaailma uudestaan. Koppien koko on 7,00 x 3,20 m ja kopeissa on kaksi ovea (ulos ja suihkuun) sekä seiniä kiertävät penkit. Seinillä on naulakot ja päätyseinissä on ikkunat. Kilpailijat pääsevät itse tarvittaessa mittaamaan pyytämällä valmentajilta sisäänpääsyn koppeihin.
Vaatimukset/toivomukset: Kilpailuehdotusten pitää olla maalattavissa normaaleilla vesiohenteisilla väreillä. Maalaustyön helpottamiseksi toivotaan, ettei erilaisia värejä käytetä liian paljon.
Tuomaristo: KOY Väinämöisen kentän hallitus (Mikael Airava, Kimmo Silventoinen ja Mikael Anthoni) sekä Heli Ranta, graafinen suunnittelija.
Arvosteluperusteet: Idean toteutettavuus (=helppous) sekä idean innovatiivisuus ja soveltuvuus Väiskille.
Kilpailutöiden lähettäminen: Ehdotuksesta tehdään kuva (paperi tai sähköinen) ja mielellään myös sanallinen esitys (ei välttämätön). Jokaiseen esitykseen on kirjoitettava kilpailuun osallistuvan nimi/nimet.
Kilpailutyö lähetetään viimeistään 15.5.2019 osoitteella KOY Väinämöisen kenttä, koppikilpailu, c/o Anthoni, Topeliuksenkatu 1 A, 00260 HELSINKI tai micke@ppj.fi

Palkinnot: Lunastettavat työt palkitaan 50 eurolla ja ne saavat julkisuutta netissä ja somessa.
Toivomme, että palkittavat voivat toimia varsinaisen maalaustyön työnjohtajina kesällä 2019. Maalaus tehdään talkootyönä.