Väiskin kentän ohjeet ja vuorot kesäkausi 2016

TERVETULOA VÄISKILLE – VÄLKOMNA TILL VÄISKI! v. 3

Väiskin kentän oviin on kiinnitetty uudet ohjeet, jossa painotetaan yhteisen
viihtyvyyden varmistamista.

Pääkohdat ovat:

* Mikäli haluat ”tyhjälle” alueelle harjoittelemaan/pelaamaan tai siirtää
”vapaita” maaleja, kysy AINA lupa siltä joukkueelta, jolla näyttää olevan
vuoro kentällä. Vuorojen haltija vastaa kentän tapahtumista ja tällä on
oikeus rajoittaa ulkopuolista käyttöä.

* Harjoitukset alkavat varatuilla kenttäalueilla vasta kun vuoro alkaa ja
lopetetaan vuoron loppuessa. Ottelut ja otteluihin valmistautuminen alkaa
vasta harjoitusvuorojen päätyttyä.

* Kolmen joukkueen ollessa yhtaikaa Väiskillä heillä on käytössään
junnukentät, jotka on rajattu keltaisilla reunaviivoilla. Kenttien välialue
on turva-alue, eikä sitä tule käyttää harjoitteluun. Vuoron varanneet
joukkueet sopivat keskenään mitä kenttää käyttävät (1, 2 tai 3).  Samaa
kenttää käytetään samalla viikkovuorolla.

* Maalit tulee siirtää harjoituksen päätteeksi kentille niin, että kaikilla
junnukentillä on aina vähintään yksi junnumaalipari  käyttövalmiina.

* Vuoroihin sisältyy mahdollisuus käyttää pukuhuoneita. Käyttäjä on velvollinen siivoamaan pukuhuoneen vuoronsa jälkeen ja raportoimaan havaitsemansa puutteet kenttäyhtiölle.

Kentältä on siivottava omat roskat huoltorakennuksen vierellä olevaan roskalaatikkoon.

* Kenttäyhtiö ei vastaa mahdollista loukkaantumisista tai onnettomuuksista. Vahinkotapauksessa selvitä asia vakuutusyhtiösi kanssa.

Kentällä on tallentava videovalvonta.

Soveltuvin osin tämä ohje voimassa myös muille PPJ:n kentillä.

Hyvää kesäkautta!