PPJ:n päivitetyt koronaohjeet 1.5. alkaen

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Kaupungin sisä- ja ulkotilat

 • Kaupunkien hallinnoimissa ulko- ja sisätiloissa voidaan järjestää ohjattua harrastustoimintaa vuonna 2001 syntyneille ja sitä nuoremmille.
 • Toiminnot tulee toteuttaa oman joukkueen kesken, harjoitusotteluita ei saa pelata.

Väinämöisen kenttä ja Jätkäsaaren halli

 • Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien joukkuetoiminta on sallittua.

Kaikkia tiloja koskevat yleiset säännöt

 • Toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
 • Kaikkia yli 12-vuotiaita edellytetään käyttämään maskia sisäliikuntatiloissa muulloin kuin itse liikuntasuorituksen aikana.
 • 2014-2016 syntyneiden joukkueilla sallitaan 4 huoltajaa/joukkue. Tätä vanhempien joukkueilla saattajat jäävät hallien ulkopuolelle.
 • Liikuntatiloihin saa siirtyä 10 minuuttia ennen vuoron alkua. Lämmittely suoritetaan joko varatulla vuorolla tai ulkona. Hallista/kentältä on poistuttava 10 minuutin kuluessa oman vuoron päättymisestä.
 • Pukukoppeja käytetään vain wc-käynteihin.
 • Tarpeettomia lähikontakteja tulee välttää.
 • Vanhempainillat ja muut kokoukset toteutetaan vain etäyhteydellä.
 • Yleisöä ei sallita, muistutamme huoltajia huolehtimaan myös turvaväleistä kentillä ja niiden läheisyydessä.